Sounder SIGN UP FOR FREE
Škola od srca
Škola od srca

Episode · 5 months ago

#6 Samo nam je ljubav potrebna? - prvi deo

ABOUT THIS EPISODE

Šta ti je potrebno u ovom trenutku?

Je li ti lako da daš odgovor na ovo pitanje?

Sa fiziološkim potrebama smo mnogo bolje povezani nego sa emotivnim, iako ove druge nisu ništa manje važne.

Usudiću se da kažem da sve što radimo u životu: gradimo prijateljstva i veze, radimo, zarađujemo, imamo hobije.., radimo da bismo zadovoljili neku svoju potrebu.

Zbog toga, u junu, u epizodi 'SAMO NAM JE LJUBAV POTREBNA?', sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Tamarom Vidović pričam o tome

koje emotivne potrebe imamo,

na koji način (ne)adekvatno zadovoljene potrebe utiču na formiranje našeg karaktera,

kako se možemo odnositi spram svojih potreba,

i kako na zreo način možemo zadovoljiti potrebe.